Koło Żywego Różańca

kolo-zywego-rozanca

I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swej prostocie i w swej głębi...
Tak prosta modlitwa różańcowa
bije rytmem życia ludzkiego." Jan Paweł II

Koło Żywego Różańca oznacza:

 • wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;
 • aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc "żywą" ich modlitwę.

"Żywy Różaniec" jest:

 • nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;
 • duchowym "napędem", który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;
 • wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;
 • życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa
 • tworzą go żywe róże różańcowe.

Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia "swój" jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.

Skąd się wziął "Żywy Różaniec"?

Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.

Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii liczy ok. 200 osób. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.

Spotkanie członków Koła Żywego Różańca odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.0. W trakcie, uczestnicy odmawiają cząstkę różańca po czym wymieniają się tajemnicami różańcowymi. Opiekę duszpasterską nad członkami Kół Żywego Różańca sprawuje ks. Proboszcz Eugeniusz Frączyk. Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii.

Tajemnice różańca świętego:

Tajemnice radosne:
Tajemnice światła:
Tajemnice bolesne:
Tajemnice chwalebne:
odmawiane
w poniedziałek i sobotę
odmawiane
w czwartek
odmawiane
we wtorek i piątek
odmawiane
w środę i niedzielę
 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
 1. Chrzest w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie się na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii
 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MATKIBOSKIEJ LIPSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

LIPSKO

 1. KOSNO DANUTA - Zelatorka
 2. KOCJAN MARIANNA - Zastępca
 3. MADEJSKA KRYSTYNA
 4. MARNIAK HALINA
 5. KWACZYŃSKA MARIANNA
 6. ZYCH BOGDAN
 7. ŁOJEK LEOKADIA
 8. CIESIELSKA ZOFIA
 9. KRZOS CECYLIA
 10. KWIATKOWSKA HALINA
 11. GORGOŃ HELENA
 12. RĘBIŚ MAŁGORZATA
 13. PAWLAK ANNA
 14. ZAJĄC MARIANNA
 15. ZYCH KATARZYNA
 16. PODSIADŁO JÓZEFA
 17. KOŚCIELECKA IRENA
 18. SKOTAREK EMILIA
 19. STĘPNIK HENRYKA
 20. GROCHOWIECKA ZOFIA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚW. MARYI PANNY

LIPSKO

 1. WÓJCIK JANINA - Zelatorka
 2. LICHOTA ZOFIA
 3. ZAPOLSKA MARIANNA
 4. CZERWIŃSKA MARIANNA
 5. RUSZKIEWICZ ZOFIA
 6. GLINA ZOFIA
 7. BASIAKOWSKA KAZIMIERA
 8. JANKOWSKA MARIA
 9. CHRZĄSZCZ GENOWEFA
 10. PIWOWARSKA MARIANNA
 11. WROŃSKA KATARZYNA
 12. WROŃSKA LONGINA
 13. STRĄK MARIANNA
 14. KACZMARSKA FRANCISZKA
 15. GÓRNIAK MARIA
 16. TROJACKA JANINA
 17. CZAJKOWSKA LEOKADIA
 18. SOBCZYK STANISŁAWA
 19. MAREK GENOWEFA
 20. BIENIEK ZOFIA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
NAJŚW. MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
I ŚW. MAKSYMILIANA

LIPSKO

 1. 1)CHLEBNA IRENA - Zelatorka
 2. FIGURA TERESA - zastępca
 3. DĄBROWSKA HALINA
 4. DRAB HALINA
 5. MULARSKA HALINA
 6. KRUKOWSKA ZOFIA
 7. WIETRZYŃSKA CECYLIA
 8. SZCZODRY BARBARA
 9. SPYT ALEKSANDRA
 10. KONIUSZ EMILIA
 11. CZERWONKA ZOFIA
 12. WUDARCZYK MARIA
 13. SZULC IRENA
 14. KRASIŃSKA JADWIGA
 15. KUCZYŃSKA MARIA
 16. KORNAK WANDA
 17. GIERMASIŃSKA ZOFIA
 18. WABIK LEOKADIA
 19. ŁOJEK MIROSŁAWA
 20. CHOMENTOWSKA HELENA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY

SZYMANÓW

 1. PISKÓR CECYLIA - Zelatorka
 2. SMAGA ZOFIA
 3. ZABORSKA MARIA
 4. RODZEŃ MARIA
 5. CIUPA JADWIGA
 6. GAŁEK TERESA
 7. BOCHNIAK HELENA
 8. BOCHNIAK MARIA
 9. PIETRZYK JANINA
 10. DZIOBA ANNA
 11. MYSZKA TERESA
 12. DŁUGOSZEK TEODORA
 13. PIETRZYK MARIA
 14. CZEKAJ EWA
 15. CHYŁA MARIA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE – LIPSKO

 1. BARAŃSKA HELENA – Zelatorka
 2. CZERWIŃSKA DANUTA
 3. GAWLIK KAZIMIERA
 4. GORA BARBARA
 5. JAROSZ HELENA
 6. KOLENDA ZOFIA
 7. KOSANOWSKA BARBARA
 8. KOSANOWSKA JANINA
 9. KRASIŃSKA MARIA
 10. KWIATKOWSKA HELENA
 11. MICHAŁEK IRENA
 12. NOWICKA ZOFIA
 13. PROKOP JANINA
 14. SIBUŁA JÓZEFA
 15. SKOWROŃ ZDZISŁAWA
 16. SOBÓL MIROSŁAWA
 17. SZCZYPIŃSKA MARIA
 18. TRACZYK LIDIA
 19. WROCŁAWSKA STANISŁAWA
 20. WYPCHŁO MARIA NNA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MATKI MIŁOSIERDZIA Z OSTREJ BRAMY

BABILON

 1. MADEJSKA IRENA – Zelatorka
 2. SZYMANOWSKA KRYSTYNA
 3. COMPA KRYSTYNA
 4. NIEDZIELA WIESŁAWA
 5. ZIEWIEC ZOFIA
 6. ZAJĄC KRYSTYNA
 7. ZAJĄC DANUTA
 8. FIRLEJ MARIA
 9. URBAN ELŻBIETA
 10. MAZURKIEWICZ HELENA
 11. SEWERYN ANNA
 12. CZAJKOWSKA KAZIMIERA
 13. KOSNO TERESA
 14. ŁYGAN MARIA
 15. KĘDRA ALINA
 16. WIOSNA HELENA
 17. PYTLAK JANINA
 18. NOBIS HALINA
 19. RYBAK STANISŁAWA
 20. PURORA MAŁGORZATA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
NAJŚW. MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

WOLA SOLECKA II

 1. STĘPIEŃ HELENA Zelatorka
 2. KOZIEŁ REGINA
 3. FIGURA ZOFIA
 4. LASOTA HALINA
 5. KACZMARCZYK ZOFIA
 6. ZAGOZDON MARIA
 7. KRAMEK BRONISŁAWA
 8. WOŹNIAK ANTONINA
 9. ZYGMUNT BRONISŁAWA
 10. GOZDUR ZOFIA
 11. GOZDUR ELŻBIETA
 12. GOZDUR STEFANIA
 13. SOWIŃSKA CZESŁAWA
 14. GOZDUR JÓZEFA
 15. SKRZEK JANINA
 16. KRUPA JANINA
 17. TUSZYŃSKA HELENA
 18. ROSIAK LEOKADIA
 19. GOZDUR JADWIGA
 20. MICHALEC TERESA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

LIPSKO

 1. KRZYSZTOFIK MARIANNA - Zelatorka
 2. CHAŁUPCZAK TERESA - zastępca
 3. PIĄTEK CZESŁAWA
 4. GAJEWSKA JULIA
 5. CZERWONKA ZOFIA
 6. KURASIŃSKA ZOFIA
 7. STACHOWICZ HELENA
 8. MONGARD TEODORA
 9. PYTLAK GENOWEFA
 10. BUCZYŁOWSKA KRYSTYNA
 11. WALOS MARIANNA
 12. KOWALSKA GENOWEFA
 13. KOSTECKA WANDA
 14. WÓJCIK JANINA
 15. MARSULA ZOFIA
 16. KRAWCZYK FRANCISZKA
 17. SKRZEK ZOFIA
 18. KRAWCZYK ŁUCJA
 19. MAREK MARIANNA
 20. CHMIELOWIEC MIROSŁAWA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚW.

LIPSKO

 1. GŁOGOWSKA ZOFIA - Zelatorka
 2. KOPTAS JANINA
 3. NIEBRZYDOWSKA CELINA
 4. BIELEC MARIA
 5. KOSNO GENOWEFA
 6. MACHAŁA ZOFIA
 7. MAREK JANINA
 8. ULIKOWSKA MARIANNA
 9. PRZYBYLSKA CECYLIA
 10. KOLENDA HELENA
 11. KRAWCZYK ELŻBIETA
 12. UTKOWSKA MARIA
 13. DĄBROWSKA MARIA
 14. PLUTA MARIA
 15. WILK BOGUMIŁA
 16. PIWOWARCZYK GENOWEFA
 17. MACH BALBINA
 18. OGONOWSKA SABINA
 19. RYŁO MARIA
 20. PAŁA JANINA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU

ŚLĄSKO – PORĘBA

 1. BŁASZCZYK LEOKADIA - Zelatorka
 2. SERAFIN BOGUMIŁA – Zastępca
 3. BANASZEK KRYSTYNA
 4. BURDON IRENA
 5. DRĄŻKIEWICZ WANDA
 6. DUSZA TEODORA
 7. FLIS KONSTANCJA
 8. KROCZAK HELENA
 9. KROCZAK JÓZEFA
 10. KRUPA REGINA
 11. LASOTA HELENA
 12. LASOTA ZOFIA
 13. MARCZAK WIESŁAWA
 14. MAZUREK ELŻBIETA
 15. MRÓZ SABINA
 16. STUDNIAREK LEOKADIA
 17. ZAJĄC ZOFIA
 18. ŻWIRKOWSKA TERESA

baner1

baner serce20

diecezja-radomska   radio-plus

gosc-niedzielny   caritas

parafia-wieden   dzielo-biblijne

starostwo-powiatowe   urzad-gminy

lck   zsp-lipsko

gimnazjum-lipsko   szkola-podstawowa-lipsko

zycie-powisla   trl   

fundacja   rodzina-szkol