O Zakonie

W Lipsku pracujemy od 50 lat przy parafii Świętej Trójcy. Naszym pierwszorzędnym zadaniem jest szerzenie kultu Najśw. Serca Jezusa wśród ludzi. Mamy być apostołkami miłości Bożego Serca wśród tych, z którymi spotykamy się na co dzień. Do Lipska Siostry Sercanki przyjechały 13.09.1953 roku, na zaproszenie ówczesnego księdza proboszcza – ks. Antoniego Szewczyka. Znał Siostry z czasu swego pobytu we Francji i kiedy objął parafię Lipsko jako proboszcz, poprosił Matkę Generalną o podjęcie pracy przy parafii Św. Trójcy w Lipsku jako organistki, zakrystianki, katechetki. Potem Siostry podjęły jeszcze na jakiś czas pracę w szpitalu i w kuchni na plebani. Warunki pracy były trudne, braki materialne dotkliwe. Zamieszkały w domu obok kościoła, w którym obecnie jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - „Słoneczny Dom". Mieszkańcy Lipska na początku byli bardzo nieufni i z wielkim dystansem do Sióstr. Dopiero po kilku latach pracy w tym środowisku i nawiązaniu bliższych kontaktów z ludźmi, atmosfera zmieniała się na lepsze. Byli i tacy, którzy przynosili Siostrom pożywienie, naczynia kuchenne, łóżka do spania. Do takich pierwszych dobrodziejów o jakich zanotowały siostry w kronice, należała p. Gołdysiowa, pp. Sykuccy, pp. Jasińscy. Pierwszą organistką i zarazem przełożoną w Lipsku była s. Julia Pędryś, zakrystianką s. Eulalia, kucharką s. Ewodia, krawcową s. Nulla, katechetką s. Redempta. W minionym 50-leciu pracowało w Lipsku 81 sióstr. Lipsko w tym czasie zaowocowało powołaniami do kapłaństwa i do życia zakonnego.

W Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego jest 5 sióstr pochodzących z tej parafii i jedna z dziewczyn lipskich przygotowuje się w nowicjacie do złożenia ślubów zakonnych.

Aktualnie w Lipsku mieszka cztery Siostry, w nowym domu katechetycznym wybudowanym przez śp. Ks. dziekana Stanisława Słyka. Dwie siostry pracują jako katechetki, jedna jako organistka i jedna zakrystianka. Tak się złożyło, że złoty jubileusz pobytu Sióstr Sercanek w Lipsku, przypadł w roku kanonizacji Założyciela Zgromadzenia – Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Podwójna okazja do radości i wdzięczności z naszej strony, wobec hojności Boga względem nas i serdecznej życzliwości tych wszystkich, którzy w tym czasie świadczyli nam jakiekolwiek dobro materialne czy duchowe.

baner1

baner serce20

diecezja-radomska   radio-plus

gosc-niedzielny   caritas

parafia-wieden   dzielo-biblijne

starostwo-powiatowe   urzad-gminy

lck   zsp-lipsko

gimnazjum-lipsko   szkola-podstawowa-lipsko

zycie-powisla   trl   

fundacja   rodzina-szkol